Kinga Kalińska – wychowawca przedszkolny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego kierunku ,,Biologia z nauczaniem przyrody i ochroną zdrowia’’. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu ,,Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej’’ na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego.

Podczas mojej pracy z dziećmi wychodzę z założenia, że najważniejszym czynnikiem w osiąganiu zamierzonych celów jest wykorzystanie różnorodności metod i form pracy jak również licznych i ciekawych środków dydaktycznych. W czasie zajęć przeplatam ze sobą metody oparte na słowie, ruchu, pokazie, obserwacji, dramie i samodzielnym działaniu. Stosuję metodę Ireny Majchrzak ,,Globalnego czytania’’, Prof. Dr hab. Marty Bogdanowicz ,,Dobrego startu’’, ,,Klanzy’’. Umożliwiam dzieciom badanie otaczającego je świata poprzez wspólnie przeprowadzane doświadczenia biologiczne, fizyczne czy chemiczne. Staram się by dzieci mogły poznawać otoczenie za pomocą wszystkich zmysłów. Uważam, że każde dziecko powinno mieć szansę wypowiedzenia się, zbadania i praktycznego zastosowania wiedzy. Zwracam uwagę na indywidualne tempo rozwoju każdego z dzieci i wspieram w różnorodnych działaniach przyczyniając się w ten sposób do budowania wiary we własne siły i samoakceptacji .

W ramach zajęć dodatkowych realizowałam zajęcia z gimnastyki na podstawie uzyskanego certyfikatu z kursu podstawowego I stopnia z zakresu metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Każde zajęcia dydaktyczne wzbogacam o blok gier, zabaw i ćwiczeń ruchowych zaspokajających dużą, biologiczną potrzebę ruchu u dzieci. Dzięki temu na bieżąco rozwijają motorykę dużą i ogólną sprawność fizyczną. Wprowadzam również dzieci w świat muzyki, umożliwiając im słuchanie i przeżywanie utworów muzyki klasycznej, poznanie dźwięków, wyglądu instrumentów, odtwarzanie ruchem muzyki. Jestem Absolwentką szkoły muzycznej ,,Ognisko Muzyczne’’ w Proszowicach. Dzięki umiejętności gry na gitarze, dzieci mogą uczyć się i śpiewać piosenki przy autentycznych dźwiękach instrumentu dzięki czemu rozwijają poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową.

Dbając o wszechstronny rozwój przedszkolaków, stosuję także różnorodne metody i formy pracy plastycznej. Dzieci doskonalą motorykę małą i wyobraźnię twórczą wykonując prace przestrzenne, płaskie, składane, lepiąc z mas plastycznych. Zawsze dbam o to by wszystkie wspólnie podejmowane czynności odbywały się w ciepłej i przyjaznej atmosferze sprzyjającej odkrywaniu i przeżywaniu.

Systematycznie wprowadzam dzieci w świat literatury. Zachęcam do wypowiadania się na temat słuchanych utworów i opowiadania o własnych przeżyciach i doświadczeniach. Na bieżąco starałam się stwarzać sytuacje edukacyjne wyzwalające w przedszkolakach konieczność poszukiwania rozwiązań, aktywizujących myślenie, wyzwalających inwencję, ekspresję twórczą, mobilizujących do zastanowienia się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi.

’’Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski, należy, więc dbać o jego rozwój i w ten sposób budować fundament do późniejszej nauki szkolnej. To my dorośli, rodzice i nauczyciele powinniśmy odgrywać znaczą rolę w zapewnieniu mu pełnej samorealizacji. Pomagając dziecku w drodze do wspaniałej przyszłości wzbogacamy nie tylko świat dziecka, ale także swój własny’’.

Stronę wykonał: tedenet © 2014