Zajęcia logopedyczne „mów poprawnie, pisz poprawnie”

AUTORSKI PROGRAM „MÓW POPRAWNIE, PISZ POPRAWNIE”

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci w naszym przedszkolu prowadzę zajęcia oparte na autorskim programie profilaktyki logopedycznej „Mów poprawnie, pisz poprawnie”. W zajęciach uczestniczą dzieci z najstarszych grup.

 

Celem zajęć jest :

 

–         Zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy;

 

–         Stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy

   przebieg komunikacji językowej;

 

–         Czuwanie nad rozwojem mowy i doskonaleniem jej oraz zapobieganie dysharmonii rozwojowych;

 

–         Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego;

 

–         Diagnostyka, czyli rozpoznanie zakłóceń lub zaburzeń językowych

 

 

Podczas zajęć zwracam uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa dzieci i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. W trakcie grupowych ćwiczeń logopedycznych szczególną wagę przywiązuję do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych. W związku z tym, że w przedszkolu jest bogato wyposażone zaplecze logopedyczne często korzystam z wszelkiego rodzaju gier planszowych, urządzeń do ćwiczeń oddechowych oraz kart pracy.

Stronę wykonał: tedenet © 2014