Wychowanie przedszkolne

Agata Trębacz –

Wychowawca klasy „0”

Prowadzi w przedszkolu także

Warsztaty plastyczne

 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach. Jestem także absolwentką Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie dydaktyki języka francuskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji plastycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Posiadam stopień nauczyciela mianowanego.

Pracując z dziećmi staram się wykorzystać wszelkie moje uzdolnienie i umiejętności. W czasie zajęć proponuję ciekawe formy pracy, w których przedszkolaki mogą rozwijać wyobraźnię i inwencję twórczą. Stosuję metody oparte na różnorodnych zabawach, obserwacji i pokazie, doświadczeniu dziecka, grach dydaktycznych czy zajęciach darmowych. Rozbudzam zamiłowanie do książek, poprzez zaznajamianie dzieci z najpiękniejszymi utworami literatury dziecięcej. Zwracam uwagę, aby przedszkolaki działały w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa. Staram się nawiązać kontakt z każdym dzieckiem, zwrócić uwagę na jego indywidualne potrzeby, pomóc odkryć jego własne możliwości i odpowiednio motywować.

Ciągle dokształcam się i biorę udział w różnych formach szkolenia zawodowego. Pozwalają mi one wzbogacić warsztat pracy i poznać nowoczesne metody pracy z dziećmi. Od 5 lat w Prywatnym Przedszkolu „Piotrusia Pana” w Krakowie prowadzę Koło plastyczne. W zajęciach biorą udział dzieci nie tylko szczególnie uzdolnione, ale również te, które wykazują zainteresowania plastyczne. Uważam, że w każdym dziecku tkwią możliwości twórcze. Dziecko w wieku przedszkolnym posiada naturalną potrzebę ruchu i zabawy oraz ciekawość świata. Odkrywając świat, chłonie go wszystkimi zmysłami, nasłuchuje, wącha, dotyka i obserwuje. Kierując się tą naturalną dziecięcą ciekawością, postanowiłam na swoich zajęciach stworzyć takie warunki i stosować takie metody, które pozwolą na odkrywcze, indywidualne myślenie. Stosuję głównie metodę działania praktycznego, metodę doświadczeń i eksperymentów, metodę zabaw dydaktycznych oraz metodę pokazu i obserwacji. Na zajęciach Koła plastycznego w naszym przedszkolu staram się dbać o atmosferę, w której przedszkolaki, rozluźnione i zaciekawione, chcą wypowiadać się i tworzyć. Zwracam uwagę na różnorodność bodźców, a środki plastyczne dostosowuję do wieku dzieci i ich umiejętności. Dzieci z Koła Plastycznego są laureatami  licznych konkursów ogólnopolskich, między innymi : „ Dzieci malują do bajek”, ogłoszonego przez Wydawnictwo „Pascal” czy „Pocztówka do Świętego Mikołaja” zorganizowanego przez Dom Kultury „Zastów” w Warszawie.

Najważniejsze w mojej pracy jest to, że dzieci odkrywają własne możliwości i uzdolnienia artystyczne, a przede wszystkim odczuwają radość z pozytywnych efektów własnych działań.

Stronę wykonał: tedenet © 2014