JĘZYK ANGIELSKI


Im młodsze dziecko, tym łatwiej może przyswoić sobie dowolną liczbę języków pod warunkiem, ze ma z nimi regularny kontakt. Dlatego też nasze przedszkolaki uczą się jązyka angielskiego codzienni! (60 minut) . Najnowsze badania wykazały, iż najważniejszym okresem w przyswajaniu przez dzieci języków obcych jest czas przed ukończeniem ósmego roku życia. Pierwszych sześć lat życia dziecka to okres niezwykle cenny, gdyż wtedy powstają połączenia pomiędzy komórkami mózgu. Im bardziej stymulujemy pracę mózgu małego dziecka, tym szybciej następuje jego rozwój. W naszym przedszkolu dzieci uczą się angielskiego łatwo i przyjemnie.

Nasi nauczyciele wykorzystują materiały komplementarne z podręcznikami używanymi w szkole, dzięki czemu dzieci uczą się bogatego słownictwa i ciekawych słów, a następnie odnoszą sukcesy na lekcjach.


Przedszkolaki poznają angielski poprzez:

•   język mówiony wykorzystywany w grach i zabawach
•   poznają brzmienie i melodię języka

Życzymy Państwu zadowolenia z postępów przedszkolaków zdobywających wiedzę i poznających język angielski w radosnej atmosferze!

 


Mały Europejczyk

Istnieje możliwość dodatkowo zapisu na język angielski, język francuski i język niemiecki do nowootwartej szkoły języków obcych dla dzieci:

tel. (012) 416-37-67

 

 
 

 

Stronę wykonał: tedenet © 2014