JĘZYK NIEMIECKI


do niemieckiego
"Das Lehren sollte so sein,
daß das Dargebotene als wertvolles Geschenk
und nicht als eine harte Pflicht empfunden wird."

[Nauka powinna być prowadzona
w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar,
a nie za ciężki obowiązek.]

                                                                      Albert Einstein

 

Języki otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy, świata. Dzieci uczą się języka obcego w sposób miły i łatwy. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego kształtuje u dzieci pozytywny stosunek do innych kultur i języków, jak również stanowi bazę dla późniejszych doświadczeń w tej dziedzinie.

Od 8 lat pracuję w Przedszkolu „Piotrusia Pana” jako lektor języka niemieckiego chcąc rozbudzić zainteresowanie dzieci kulturą, językiem i obyczajowością Niemiec. Zajęcia zawsze odbywają się w formie zabawy z dużą ilością piosenek, wierszy, rymowanek oraz zabaw ruchowych.

Dzieci poprzez gry, zabawy i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne zadziwiająco szybko zaczynają rozpoznawać i reagować na komunikaty w języku obcym. Zapoznanie z materiałem leksykalnym odbywa się za pomocą bezpośredniej demonstracji przy pomocy zabawek, obrazków czy gestów. Zajęcia rozpoczyna zwykle piosenka. Dzieci śpiewając i tańcząc rozbudzają w sobie energię na cały dzień. Bogaty zestaw pomocy dydaktycznych jak: plansze, kukiełki , gry a nawet zabawki pomagają mi w nauczaniu nowego słownictwa i struktur gramatycznych.

Tematyka moich zajęć koncentruje się na tematyce bliskiej dziecku i jest ściśle związana z treściami wychowania przedszkolnego. Obszary tematyczne, dotyczą najbliższego środowiska dziecka. Moim celem jest:

  • stworzenie bazy leksykalnej przygotowującej dzieci do późniejszej komunikacji w języku niemieckim,
  • przygotowanie do samodzielnego, dobrowolnego dążenia do kontaktu z językiem niemieckim,
  • motywowanie dziecka do porozumiewania się nie tyko w języku ojczystym i rozbudzanie motywacji do nauki języków obcych,
  • wielokanałowe (słuchowe, wzrokowe, przez dotyk) poznawanie języka niemieckiego,
  • umożliwienie dziecku orientacji w świecie, rozbudzanie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.

 

Poznawanie języka to okres długofalowy. Staram się aby dzieci już w przedszkolu otrzymały solidną bazę do dalszej nauki języków obcych. A w pierwszy kontakt z językiem niemieckim, zabieram je w wielką podróż, pełną ciekawych zabaw, przygód i akcji. Mam nadzieję, że z tej podróży moje przedszkolaki wrócą pełne wiedzy, wrażeń i chęci do dalszej nauki języków.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Ihre Kinder sehr herzlich zu unserem Kindergarten einladen, wo es ein attraktives Bildungsangebot gibt – unter anderem Deutschunterricht.
Das Themenbereich im Deutschunterricht betrifft vor allem die beliebte Umgebung der Kinder – wie zum Beispiel:

  • Farben
  • Tiere
  • Pflanzen
  • Familie
  • Spielzeuge

Die lexikalische Basis bereitet Ihre Kinder auf die weitere Lernphase in der Grundschule vor und zahlreiche Ausspracheübungen erleichtern den späteren Lernprozess.

Stronę wykonał: tedenet © 2014